OISMaP: MI 24997/2017 HL

Zastupitelstvo města Ivančice na 7. veřejném zasedání konaném dne 1. 11. 2017 schválilo usnesením č. 7 prodej části pozemků

v k. ú. Ivančice: p. č. 581/20 a p. č. 582/7, o výměře cca 54 m², obálkovou metodou.

Zájemci předloží svoji nabídku v zalepené obálce, na které bude vyznačeno:

Prodej části pozemků v k. ú. Ivančice – vybudování 2 garáží –  NEOTVÍRAT – obálková metoda„, v termínu do 30. 11. 2017.

Minimální cena činí 27 000,- Kč.

 

Mgr. Radek Hlaváč, odbor investic, správy majetku a právní

(poslední den zveřejnění: 30. 11. 2017)

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf MI-24997-2017-HL-prodej-obalky-garaze 332 KB

Post Author: MUIV