OISMaP: VZ01 09-04-2018 VAIL

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Zpracování PD na zateplení staré budovy ZŠ Němčice, včetně rekuperace

Ukončení příjmu nabídek: 23.04.2018 v 10:00

(poslední den zveřejnění: 23. 04. 2018)

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
zip Výzva a ZD - PD zateplení ZŠ Němčice 107 KB

Post Author: MUIV