OISMaP: VZ01 27-07-2017 VAIL

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: V 00207 – dodávka městského monitorovacího systému

Podklady jsou ke stažení na profilu zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/v-00207-dodavka-mestskeho-monitorovaciho-systemu

Dne 2. srpna 2017 byla zveřejněna Dodatečná informace č. 1 – Vysvětlení zadávací dokumentace a s tím došlo k prodloužení termínu pro odevzdání nabídek do 31. srpna 2017 do 10:00 hod. (veřejné otvírání obálek v 10:30 hod. téhož dne v zasedací místnosti Odboru regionálního rozvoje, dveře č. 214, pavlač v 1. patře budovy MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6).

 

(poslední den zveřejnění: 31. 08. 2017)

Post Author: MUIV