Oznámení o zveřejnění Návrhu rozpočtu města na rok 2018

Odbor plánovací a finanční MěÚ Ivančice oznamuje občanům města, že byl zpracován Návrh rozpočtu města na rok 2018.

Podrobný návrh rozpočtu je pro občany města k nahlédnutí v úřední dny v termínu od 1. 12. do 15. 12. 2017 na Odboru plánovacím a finančním MěÚ Ivančice a na internetových stránkách města (www.ivancice.cz).

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve stanovené lhůtě do 13. prosince 2017, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, kde bude Návrh rozpočtu 2018 schvalován.

Současně s výše uvedeným Návrhem rozpočtu bude schvalován také Rozpočtový výhled města na roky 2019 – 2021, jehož návrh najdete na webových stránkách města ve stejném souboru jako Návrh rozpočtu.

2018-rozpocet-navrh (*ZIP)

(poslední den zveřejnění: 18. 12. 2017)

Post Author: MUIV