OŽP: MI 26353/2017 PEGM

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j.: JMK 164968/2017

„Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018 – 2021“ – zveřejnění návrhu koncepce posuzované ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

(poslední den zveřejnění: 30. 12. 2017)

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf MI-26353-2017-PEGM 244 KB

Post Author: MUIV