Pozvánka na 6. veřejné zasedání zastupitelstva 2017

Starosta města Milan Buček Vás zve na 6. veřejné zasedání zastupitelstva města Ivančice, které se uskuteční v pondělí 25. září 2017 v 16.00 hodin v zasedací síni MěÚ Ivančice (Palackého nám. 6, vchod z nádvoří).

NÁVRH PROGRAMU:

 • Kontrola úkolů
 • Zpráva o činnosti rady
 • Zpráva finančního výboru
 • Zpráva kontrolního výboru
 • Rozpočtové opatření
 • Smlouva o budoucí smlouvě darovací – převod příjezdové komunikace
 • Revokace usnesení zastupitelstva – prodej pozemků p.č. 2595/29 a p.č. st. 733 v k.ú. Kounické Předměstí
 • Záměr prodeje jednotek, společných částí domu a pozemků v k.ú. Alexovice, ul. Tovární 4/14
 • Záměr směny pozemků se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje
 • Záměry prodeje pozemků
 • Záměry nabytí pozemků
 • Kupní smlouva – prodej pozemku p.č. 336/3 v k.ú. Řeznovice
 • Poskytnutí veřejné finanční podpory na vícepráce projektu stavební úpravy a změna užívání stavby při ZŠ a MŠ Řeznovice a Veřejnoprávní smlouva č. 73/2017 o poskytnutí investiční dotace
 • Různé, informace

(poslední den zveřejnění: 25. 09. 2017)

Post Author: MUIV