Pozvánka na 8. veřejné zasedání zastupitelstva 2017

Starosta města Milan Buček Vás zve na 8. veřejné zasedání zastupitelstva města Ivančice, které se uskuteční v pondělí 18. prosince 2017 v 16.00 hodin v zasedací síni MěÚ Ivančice (Palackého nám. 6, vchod z nádvoří).

NÁVRH PROGRAMU:

 • Kontrola úkolů
 • Zpráva o činnosti rady
 • Zpráva finančního výboru
 • Zpráva kontrolního výboru
 • Návrh rozpočtu 2018
 • Schválení střednědobého rozpočtového výhledu
 • Rozpočtové opatření
 • Veřejná finanční podpora pro rok 2018 a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
 • Volba přísedících Okresního soudu Brno-venkov
 • Svěření části pravomoci zastupitelstva radě
 • Stanovení výše odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva
 • Souhlas se vznikem dohody o provedení práce zastupitelů
 • Přechod práv a povinností zaměstnanců na Technické služby města Ivančice
 • Studie relaxační zóny Réna
 • Darovací smlouvy – pozemky v ul. Nad Klínkem
 • Dohoda o ukončení smlouvy o zajištění výkonu pečovatelské služby a o poskytnutí dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby
 • OZV č. 7/2017 místní poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst a částí města
 • Kupní smlouvy č. 30/2017 a 31/2017
 • Nabytí pozemků: a) k. ú. Alexovice, b) k. ú. Němčice
 • Smlouva o budoucí smlouvě kupní – p. č. 3105/4, k. ú. Ivančice
 • Záměr zřízení práva stavby
 • Kupní smlouva – prodej bytové jednotky č. 4/10, k. ú. Alexovice
 • Prodej části pozemků – k. ú. Ivančice – obálková metoda
 • Záměry prodeje pozemků
 • Prodej jednotky č. 4/11 v bytovém domě ul. Tovární 4/14, k. ú. Alexovice
 • Různé, informace

(poslední den zveřejnění: 18. 12. 2017)

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf OVV-VZZ08-17-CHL 241 KB

Post Author: MUIV