SVAK – oznámení zveřejnění RO 9/2017

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 9 k rozpočtu na rok 2017

Dne 26.10.2017 bylo správní radou Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice schváleno rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu na rok 2017.

Výše uvedené rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách Svazku http://www.svazekivancice.cz/ . Do jejich listinné podoby lze nahlédnout v sídle společnosti, v kanceláři ekonoma.

(poslední den zveřejnění: 31. 12. 2017)

Post Author: MUIV