OŽP: MI 13450/2018 HYTA

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Oznámení Č. j.: MZP/2018/710/1940

Oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí – Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany

MI-13450-2018HYTA

(poslední den zveřejnění: 27. 06. 2018)

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf MI-13450-2018HYTA 226 KB
pdf MI-13450-2018HYTA_příloha 329 KB

Post Author: MUIV