Program pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2018

Schváleno zastupitelstvem města 26. června 2017

Program VFP z rozpočtu 2018 - pravidla

(poslední den zveřejnění: 31. 12. 2018)

Post Author: MUIV