Rozpočet 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021

Rozpočet města Ivančice na rok 2018 a střednědobý výhled do roku 2021 byl schválen na zasedání zastupitelstva města č. 8/2017 dne 18.12.2017.

Schválený Rozpočet města Ivančice na rok 2018, střednědobý výhled a rozpočtová opatření města Ivančice roku 2018 jsou zveřejněny na internetových stránkách města www.ivancice.cz  zde na úřední desce a také v sekci Povinně zveřejňované informace, v listinné podobě jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru plánovacím a finančním.

Ing. Ladislav Peška, vedoucí odboru plánovacího a finančního

Rozpočet 2018 + střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021.zip (116 kB)

(poslední den zveřejnění: 31. 12. 2018)

Post Author: MUIV