SVAK – oznámení zveřejnění RO 03/2018

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2018

Dne 26.4.2018 bylo správní radou Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice schváleno rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2018.

Výše uvedené rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách Svazku http://www.svazekivancice.cz/ . Do jejich listinné podoby lze nahlédnout v sídle společnosti, v kanceláři ekonoma.

(poslední den zveřejnění: 31. 12. 2018)

Post Author: MUIV