Úřední deska

   
Detail dokumentu
Kategorie Město Ivančice
Název Návrh závěrečného účtu města Ivančice za rok 2022
Číslo jednací MI 11533/2023
Vyvěšení dne 19.5.2023
Sejmutí dne 31.7.2024
Popis Návrh závěrečného účtu města Ivančice za rok 2022
Poznámka
Zdroj Odbor plánovací a finanční
Dokument Návrh ZU MI-2022-do 3ZM.pdf  (611 KB)
Návrh ZU MI-2022-do 3ZM
Tabulka - rozbor dle položek - město Ivančice.pdf  (224 KB)
Tabulka - rozbor dle položek - město Ivančice
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření 2022.pdf  (5,53 MB)
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření 2022
Fin 2-12 12_2022.pdf  (17,2 MB)
Fin 2-12 12_2022
Přehled o peněžních tocích 12_2022.pdf  (848 KB)
Přehled o peněžních tocích 12_2022
Přehled o změnách vlastního kapitálu 12_2022.pdf  (760 KB)
Přehled o změnách vlastního kapitálu 12_2022
Příloha 12_2022.pdf  (3,29 MB)
Příloha 12_2022
Rozvaha 12_2022.pdf  (2,05 MB)
Rozvaha 12_2022
Výkaz zisku a ztráty 12_2022.pdf  (1,47 MB)
Výkaz zisku a ztráty 12_2022
Zpět