Úřední deska

   
Detail dokumentu - stažení připojených souborů
Název Žádost o zveřejnění návrhu závěrečného účtu MR Ivančicko na úřední desku
Dokument 1_Návrh_ZÚ.pdf  (203 KB)
Soubor přijatý z ISDS jako příloha datové zprávy
2_Pr_i_loha_c_1_Zpra_va_o_vy_sledku_pr_ezkouma_ni_hospodar_eni_za_rok_2022.pdf  (3,02 MB)
Soubor přijatý z ISDS jako příloha datové zprávy
4_FIN2_12M.pdf  (144 KB)
Soubor přijatý z ISDS jako příloha datové zprávy
5_Rozvaha.pdf  (110 KB)
Soubor přijatý z ISDS jako příloha datové zprávy
6_Výkaz_ZZ.pdf  (106 KB)
Soubor přijatý z ISDS jako příloha datové zprávy
7_Příloha.pdf  (118 KB)
Soubor přijatý z ISDS jako příloha datové zprávy
3_Pr_i_loha_c_2.pdf  (210 KB)
Soubor přijatý z ISDS jako příloha datové zprávy
Zpět