OŽÚ: MI 16471/2018 HYTA

“Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje (na období 2018 až 2043)” – závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. – JMK 103070-2018

Přečtěte si více o oOŽÚ: MI 16471/2018 HYTA

(poslední den zveřejnění: 02. 08. 2018)

Publikováno v: JMK