Úřední deska

Vyvěšení v posledních 30 dnech.
  Kategorie Název Popis Vyvěšení dne Sejmutí dne Zdroj
Zobrazit přílohu Město Ivančice Informace o konání 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice 2022 Informace o konání 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice 2022 2.12.2022 13.12.2022 Odbor vnitřních věcí
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Veřejná vyhláška 30.11.2022 19.12.2022 Odbor správních činností
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice OSČ-SH-Veřejná vyhláška - Stanovení přechod. úpravy provozu- havárie kanalizace Za mostem-Ivančice Veřejná vyhláška - Stanovení přechod. úpravy provozu- havárie kanalizace Za mostem-Ivančice 28.11.2022 8.12.2022 Odbor správních činností
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice OSČ-SH-Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na II-393 k.ú. Oslavany Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na II-393 k.ú. Oslavany 28.11.2022 14.12.2022 Odbor správních činností
Zobrazit přílohu Ostatní Žádost o zveřejnění návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Ivančicko Žádost o zveřejnění návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Ivančicko 28.11.2022 3.1.2023 Odbor plánovací a finanční
Zobrazit přílohu Město Ivančice OPF Návrh rozpočtu 2023 a aktualizace SVR 2024-2026 OPF Návrh rozpočtu 2023 a aktualizace SVR 2024-2026 25.11.2022 31.1.2024 Odbor plánovací a finanční
Zobrazit přílohu Město Ivančice Zveřejnění - záměr prodeje pozemků v k. ú. Ivančice - lokalita Na Brněnce Zveřejnění - záměr prodeje pozemků v k. ú. Ivančice - lokalita Na Brněnce 25.11.2022 26.12.2022 Odbor právní
Zobrazit přílohu Město Ivančice Zveřejnění - záměr prodeje části pozemku p. č. 57 v k. ú. Alexovice Zveřejnění - záměr prodeje části pozemku p. č. 57 v k. ú. Alexovice 25.11.2022 11.12.2022 Odbor právní
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejná vyhláška 23.11.2022 9.12.2022 Odbor správních činností
Zobrazit přílohu Město Ivančice Záměr prodloužit smlouvu o výpůjčce 23.11.2022 10.12.2022 Odbor právní
Zobrazit přílohu Město Ivančice Záměr prodloužit nájemní smlouvu - nebytové prostory 23.11.2022 10.12.2022 Odbor právní
Zobrazit přílohu Město Ivančice Záměr propachtování pozemků, či jejich částí v k. ú. Alexovice, k. ú. Letkovice, k. ú. Řeznovice, k. ú. Budkovice, k. ú. Němčice u Ivančic v a v k. ú. Hrubšice příloha č. 1 (výčet a bližší specifikace pozemků) příloha č. 2 (zákres pozemků, či jejich částí v katastrální a ortofotomapě) 23.11.2022 10.12.2022 Odbor právní
Zobrazit přílohu Město Ivančice OPF Rozpočtové opatření číslo 16 OPF Rozpočtové opatření číslo 16 23.11.2022 31.12.2022 Odbor plánovací a finanční
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice OSČ-SH-Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích-k.ú.Padochov III-39411 Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích-k.ú.Padochov III-39411 23.11.2022 9.12.2022 Odbor správních činností
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení o vyložení soupisů nároků vlastníků pozemků - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Ves u Oslavan a navazujících částech k.ú. Hrubšice, k.ú. Čučice a k.ú. Oslavany Námitky k vyloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit do 7.12.2022 u SPÚ, Pobočky Brno, Kotlářská 53, Brno. 22.11.2022 8.12.2022 Odbor právní
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice Oznámení zahájení územního řízení - veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení - veřejná vyhláška - Kabelové vedení NN (Holešovský, přip. k DSNN) - EG.D a.s. 22.11.2022 8.12.2022 Odbor regionálního rozvoje
Zobrazit přílohu Město Ivančice Zveřejnění - záměr prodeje části pozemku p. č. 57/1 v k. ú. Alexovice Zveřejnění - záměr prodeje části pozemku p. č. 57/1 v k. ú. Alexovice 21.11.2022 6.12.2022 Odbor právní
Zobrazit přílohu Exekutorské úřady JUDr. Lukáš Jícha US 14.11. - 16.12.2022 203 Ex 46508/14 Usnesení o oznámení DR 14.11.2022 16.12.2022 Odbor správy a údržby majetku a investiční
Zobrazit přílohu Exekutorské úřady JUDr. Marcel Smékal US 14.11.2022 - 16.12.2022 081 EX 00715/07-848 14.11.2022 16.12.2022 Odbor správy a údržby majetku a investiční
Zobrazit přílohu Město Ivančice OPF RO 15 - narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad č. 25 až 30 / 2022 OPF RO 15 - narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad č. 25 až 30 / 2022 9.11.2022 31.12.2022 Odbor plánovací a finanční
Zobrazit přílohu Město Ivančice OPF RO 14 - transfery (dotace) a převody mezi obcemi OPF RO 14 - transfery (dotace) a převody mezi obcemi 9.11.2022 31.12.2022 Odbor plánovací a finanční