Úřední deska

Vyvěšení v posledních 30 dnech.
  Kategorie Název Popis Vyvěšení dne Sejmutí dne Zdroj
Zobrazit přílohu Ostatní Návrh Závěrečného účtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2022 Návrh Závěrečného účtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2022 31.5.2023 23.6.2023 Vedení radnice a sekretariát
Zobrazit přílohu Město Ivančice Výběrové řízení - úředník - památková péče Výběrové řízení - úředník - památková péče 30.5.2023 24.6.2023 Odbor vnitřních věcí
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice OSČ-Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních kom.-Oslavany-ul. Novoveská Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních kom.-Oslavany-ul. Novoveská 29.5.2023 14.6.2023 Odbor správních činností
Zobrazit přílohu Město Ivančice Informace o konání 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice 2023 Informace o konání 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice 2023 26.5.2023 6.6.2023 Odbor vnitřních věcí
Zobrazit přílohu Rozpočty příspěvkových organizací Žádost o zveřejnění návrhu závěrečného účtu MR Ivančicko na úřední desku Žádost o zveřejnění návrhu závěrečného účtu MR Ivančicko na úřední desku 26.5.2023 30.6.2023 Vedení radnice a sekretariát
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice OSČ-Veřejná vyhláška - Stanovení přech. úpravy provozu na pozem. kom.-Oslavany-nám. 13. prosince-II-393 Veřejná vyhláška - Stanovení přech. úpravy provozu na pozem. kom.-Oslavany-nám. 13. prosince-II-393 25.5.2023 12.6.2023 Odbor správních činností
Zobrazit přílohu Exekutorské úřady 203 Ex 07612/22 Usnesení o oznámení DR JUDr. Lukáš Jícha 24.5.2023 17.6.2023 Odbor správy a údržby majetku a investiční
Zobrazit přílohu Město Ivančice Záměr prodeje části pozemku p. č. 281/18, oddělené dle geometrického plánu č. 225 – 254/2022 a nově označené jako pozemek p. č. 281/49, v k. ú. Hrubšice 23.5.2023 8.6.2023 Odbor právní
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice OŽP - VV - pokračování v řízení o změně honitby Vranovice-Přibice/Studýnková OŽP - VV - pokračování v řízení o změně honitby Vranovice-Přibice/Studýnková 23.5.2023 8.6.2023 Odbor životního prostředí
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice Oznámení záhájení řízení o změně stavby před dokončením Veřejná vyhláška Oznámení záhájení řízení o změně stavby před dokončením Veřejná vyhláška 22.5.2023 9.6.2023 Odbor správních činností
Zobrazit přílohu Ostatní Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2022 22.5.2023 22.6.2023 Vedení radnice a sekretariát
Zobrazit přílohu Město Ivančice Návrh závěrečného účtu města Ivančice za rok 2022 Návrh závěrečného účtu města Ivančice za rok 2022 19.5.2023 31.7.2024 Odbor plánovací a finanční
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice OŽP - Město D.K., spl.kan v ul. Ivančická - spol.řízení - oznámení OŽP - Město D.K., spl.kan v ul. Ivančická - spol.řízení - oznámení 18.5.2023 6.6.2023 Odbor životního prostředí
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice OSČ-ROZHODNUTÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Společné povolení-Biskoupky-oprava ulice Nová ROZHODNUTÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Společné povolení-Biskoupky-oprava ulice Nová 18.5.2023 5.6.2023 Odbor správních činností
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice Oznámění o zahájení územního řízení Oznámění o zahájení územního řízení 17.5.2023 2.6.2023 Odbor regionálního rozvoje
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice OSČ-Veřejná vyhláška - Stanovení přech. úpravy provozu na pozem. kom.-Ivančice-okružní křižovatka Veřejná vyhláška - Stanovení přech. úpravy provozu na pozem. kom.-Ivančice-okružní křižovatka 17.5.2023 2.6.2023 Odbor správních činností
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu Změny č.1 ÚP Trboušany Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu Změny č.1 ÚP Trboušany 11.5.2023 27.6.2023 Odbor regionálního rozvoje
Zobrazit přílohu Město Ivančice Oznámení o termínu konání Slavností chřestu, Svatojakubské pouti, Svatováclav. trhů OZV o noč klidu Oznámení o termínu konání Slavností chřestu 19.-21.5. 2023 , Svatojakubské pouti 29.-30.7.2023, Svatováclavských trhů 22.-23.9.2023 - čl. 3 odst. 7 OZV č. 1/2022 o nočním klidu 5.5.2023 25.9.2023 Odbor právní
Zobrazit přílohu Město Ivančice OPF RO č. 6 - Dotace a převody mezi obcemi OPF RO č. 6 - Dotace a převody mezi obcemi 4.5.2023 31.12.2023 Odbor plánovací a finanční
Zobrazit přílohu Město Ivančice OPF RO č.5 - narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad č. 6 až 11 / 2023 OPF RO č.5 - narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad č. 6 až 11 / 2023 4.5.2023 31.12.2023 Odbor plánovací a finanční