Úřední deska

Vyvěšení v posledních 30 dnech.
  Kategorie Název Popis Vyvěšení dne Sejmutí dne Zdroj
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice Oznámení o zahájení stavebního řízení -veřejnou vyhláškou Oznámení o zahájení stavebního řízení -veřejnou vyhláškou 6.8.2020 22.8.2020 Odbor správních činností
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice OŽP - Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027) - zveřejnění návrhu SEA OŽP - Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027) - zveřejnění návrhu SEA 5.8.2020 24.8.2020 Odbor životního prostředí
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice OŽP - Výzva na ÚD obce 31.7.2020 - vinice Podivín OŽP - Výzva na ÚD obce 31.7.2020- vinice Podivín 3.8.2020 10.11.2020 Odbor životního prostředí
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice OSČ-Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 31.7.2020 19.8.2020 Odbor správních činností
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice Společné rozhodnutí Společné rozhodnutí - Změna územního rozhodnutí a změna stavby před dokončením 29.7.2020 14.8.2020 Odbor regionálního rozvoje
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice OŽP - Opatření obecné povahy (kůrovec) OŽP - Opatření obecné povahy (kůrovec) 29.7.2020 2.1.2023 Odbor životního prostředí
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice Oznámení zahájení územního řízení - termí n, veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení - termín, veřejná vyhláška - Optická přístupová síť Řeznovice - itself s.r.o. 27.7.2020 12.8.2020 Odbor regionálního rozvoje
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice Oznámení o konkrétním termínu konání akce - Rozmarýnové hody Němčice 15. a 16.08.2020 - odlišná doba nočního klidu dle OZV 2/2020 27.7.2020 17.8.2020 Odbor vnitřních věcí
Zobrazit přílohu Město Ivančice Záměr propachtování pozemků v k. ú. Kounické Předměstí Záměr propachtování pozemků v k. ú. Kounické Předměstí 21.7.2020 7.8.2020 Odbor investic, správy majetku a právní
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice OSČ-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-veřejná vyhláška 21.7.2020 7.8.2020 Odbor správních činností
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice Volby do krajského zastupitelstva 10-2020-stanovení min. počtu členů VOK Volby do krajského zastupitelstva 10-2020-stanovení min. počtu členů VOK 17.7.2020 2.9.2020 Odbor vnitřních věcí
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice OSČ-Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích-veřejná vyhláška Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 14.7.2020 17.8.2020 Odbor správních činností