Úřední deska

Vyvěšení v posledních 30 dnech.
  Kategorie Název Popis Vyvěšení dne Sejmutí dne Zdroj
Zobrazit přílohu Město Ivančice OPF Rozpočtové opatření č.5 - dotace a převody mezi obcemi OPF Rozpočtové opatření č.5 - dotace a převody mezi obcemi 18.6.2021 31.12.2021 Odbor plánovací a finanční
Zobrazit přílohu Město Ivančice Záměr výpůjčky prostor pohostinství v k. ú. Řeznovice 17.6.2021 8.7.2021 Odbor investic, správy majetku a právní
Zobrazit přílohu Město Ivančice Záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Němčice u Ivančic 17.6.2021 8.7.2021 Odbor investic, správy majetku a právní
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice OSČ-SH-Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích 17.6.2021 5.7.2021 Odbor správních činností
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice Žádost o stanovení místní úpravy Žádost o stanovení místní úpravy 15.6.2021 2.7.2021 Odbor správních činností
Zobrazit přílohu Ostatní JPÚ Letkovice, lokalita "Pod hrází" - Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků JPÚ Letkovice, lokalita "Pod hrází" - Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků 15.6.2021 19.7.2021 Odbor investic, správy majetku a právní
Zobrazit přílohu Ostatní JPÚ v k. ú. Letkovice - oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání JPÚ v k. ú. Letkovice - oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání 15.6.2021 1.7.2021 Odbor investic, správy majetku a právní
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení o zahájení řízení jednoduchých pozemkových úprav-Letkovice Oznámení o zahájení řízení jednoduchých pozemkových úprav-Letkovice "Pod hrází" - pozvánka na úvodní jednání 15.6.2021 1.7.2021 Odbor investic, správy majetku a právní
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení o zahájení řízení jednoduchých pozemkových úprav-Letkovice Oznámení o zahájení řízení jednoduchých pozemkových úprav-Letkovice "Pod hrází" - pozvánka na úvodní jednání 14.6.2021 1.7.2021 Odbor investic, správy majetku a právní
Zobrazit přílohu Krajské úřady Svolání 5. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje Svolání 5. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje 14.6.2021 24.6.2021 Vedení radnice a sekretariát
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou 9.6.2021 28.6.2021 Odbor správních činností
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice Oznámení zahájení územního řízení - veřejná vyhláška-termín Oznámení zahájení územního řízení - veřejná vyhláška-termín - úprava kabel. vedení NN (Ivančice, Stř.mlýn 1010, úprava kab.NN) - EG.D a.s. 7.6.2021 23.6.2021 Odbor regionálního rozvoje
Zobrazit přílohu Městský úřad Ivančice Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Veřejná vyhláška 7.6.2021 25.6.2021 Odbor správních činností
Zobrazit přílohu Ostatní Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Ivančicko za rok 2020 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Ivančicko za rok 2020 4.6.2021 24.6.2021 Odbor vnitřních věcí
Zobrazit přílohu Ostatní Návrh závěrečného účtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2020 Návrh závěrečného účtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2020 1.6.2021 23.6.2021 SVaK Ivančice
Zobrazit přílohu Město Ivančice Výběrové řízení - samostatný odborný referent odboru životního prostření Výběrové řízení - samostatný odborný referent odboru životního prostření 26.5.2021 21.6.2021 Odbor vnitřních věcí
Zobrazit přílohu Ostatní Jednoduché pozemkové úpravy - nedokončené scelovací řízení a upřesnění přídělu s výměnou vlastnickýc Jednoduché pozemkové úpravy - nedokončené scelovací řízení a upřesnění přídělu s výměnou vlastnickýc 25.5.2021 1.7.2021 Odbor investic, správy majetku a právní